CLUB NÁUTICO DE BOIRO

Información xeral
Servizos
Contorna
O establecemento conta cunhas características que lle confire un valor engadido e diferencial do turismo estándar.
O Club Náutico de Boiro está no interior da Ría de Arousa, moi próximo ás illas de Arousa e Cortegada, esta última no P.N. das Illas Atlánticas.