CLUB NAÚTICO DE SADA

Información xeral
Servizos
Contorna
O establecemento conta cunhas características que lle confire un valor engadido e diferencial do turismo estándar.
O Club Náutico de Sada está no brazo sur da Ría de Ares e Betanzos, entre as capitais do Golfo Ártabro. Unha boa parada para estar preto de todo.