CLUB NÁUTICO DEPORTIVO DE RIVEIRA

Información xeral
Servizos
Contorna
O establecemento conta cunhas características que lle confire un valor engadido e diferencial do turismo estándar.
O Club Náutico Deportivo de Riveira está na Ría de Arousa, é o primeiro porto do Barbanza, na beira norte. A maior das Rías Baixas para gozar dunha navegación pracenteira.

Porto Deportivo. Riveira. A Coruña

Teléfono: +34 981 874 739/ 648 187 170