CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES

Información xeral
Servizos
Contorna
O establecemento conta cunhas características que lle confire un valor engadido e diferencial do turismo estándar.
O Club Náutico Ría de Ares está na ensenada de Ares, na Ría de Ares e Betanzos. Ó fondo ten a desembocadura do Río Eume, que promete un paraíso augas arriba.