CLUB NÁUTICO SAN VICENTE DO MAR

Información xeral
Servizos
Contorna
Rutas
O establecemento conta cunhas características que lle confire un valor engadido e diferencial do turismo estándar.
Situado entre as Rías de Arousa e Pontevedra, é un porto protexido do mar aberto. Está no centro do gran polo turístico das Rías Baixas e coa inmensa praia da Lanzada á fronte.