MONTE REAL CLUB DE YATES DE BAIONA

Información xeral
Servizos
Contorna
Rutas
O establecemento conta cunhas características que lle confire un valor engadido e diferencial do turismo estándar.
O Monte Real Club de Yates de Baiona está na boca da Ría de Vigo, na baía á que arribou A Pinta, a primeira das naves de Colón que regresou a Europa. Séculos despois é enclave fundamental do turismo náutico de Galicia.

Recinto do Parador. Bayona. Pontevedra

Teléfono: +34 986 385 000