REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA

Información xeral
Servizos
Contorna
Rutas
O establecemento conta cunhas características que lle confire un valor engadido e diferencial do turismo estándar.
O Real Club Náutico de La Coruña está na Ría de A Coruña. Intenso tráfico marítimo industrial, comercial e de lecer. Os barcos deportivos crúzanse con grandes cargueiros e cruceiros. Recíbenos o histórico faro da Torre de Hércules.