REAL CLUB NÁUTICO DE PORTOSÍN

Información xeral
Servizos
Contorna
O establecemento conta cunhas características que lle confire un valor engadido e diferencial do turismo estándar.
O Real Club Náutico de Portosín está na Ría de Muros e Noia, entrada natural por mar a Santiago de Compostela. Hoxe Portosín recolle o testigo como chegada de peregrinos navegantes.