Pontevedra e A Coruña situánse con prezos medios de aluguer vacacional por encima dos 100 euros

Pontevedra e A Coruña situánse con prezos medios de aluguer vacacional por encima dos 100 euros

08/02/2018 - 14:00

HomeToGo presentou o Barómetro de reservas de alugueres vacacionais que analiza os prezos medios das reservas vacacionais realizadas en España e mostra a evolución de prezos a nivel provincial e rexional. Esta análise permite obter unha visión de conxunto sobre a demanda dos alugueres vacacionais en España, así como observar as fluctuaciones de prezos a medida que se […]

HomeToGo presentou o Barómetro de reservas de alugueres vacacionais que analiza os prezos medios das reservas vacacionais realizadas en España e mostra a evolución de prezos a nivel provincial e rexional. Esta análise permite obter unha visión de conxunto sobre a demanda dos alugueres vacacionais en España, así como observar as fluctuaciones de prezos a medida que se achegan ou se afastan das tempadas altas.

Ao analizar a fluctuación dos prezos desde comezos de ano ata a actualidade obsérvase que a maioría de rexións teñen unha tendencia ascendente nos meses de verán cunha caída de prezos a partir de setembro. De feito, 13 das 17 comunidades autónomas experimentaron unha baixada dos prezos medios. Segundo leste estudo País Vasco e as Illas Baleares foron as rexións cos prezos medios máis altos en 2017 con 193€/noite no caso vasco e 157€/noite no caso balear. Por contra Murcia, A Rioxa e Asturias foron as máis baratas con prezos medios por baixo dos 100€/noite.

Nesta franxa tamén se atoparían os prezos medios das provincias galegas de Lugo e Ourense, con 83 €/noite e 90 €/noite, respectivamente. A Coruña, con 111 €/noite de prezo medio e Pontevedra con 136 €/noite, situaríanse por encima desa franxa de prezo, sendo a provincia pontevedresa a que alcanza os prezos máis elevados no noso territorio